วิธีการชำระค่าบริการ
ทำเว็บไซต์ > สร้างเว็บ ร้านค้าออนไลน์ > ออกแบบเว็บไซต์     
วิธีการชำระค่า บริการ
  ชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์
 
รับบัตร Visa , Master , JCB และ SCB ทุกธนาคาร (ไม่ชาร์จค่าธรรมเนียม)
  ชำระด้วยวิธีโอนเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร หรือ ทาง ATM
     การชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคารหรือผ่านทางตู้เอทีเอ็มทุกสาขา ดังนี้

ชื่อธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี หมายเลขบัญชี
 กรุงเทพ
สาขาราชเทวี
บริษัทคลิกเน็กซ์ จำกัด
ออมทรัพย์
123-4-55832-6
 กสิกรไทย
สาขารางน้ำ
บริษัทคลิกเน็กซ์ จำกัด
ออมทรัพย์
052-2-82145-4
 ไทยพาณิชย์
สาขาถนนเพชรบุรี
บริษัทคลิกเน็กซ์ จำกัด
ออมทรัพย์
008-2-70656-7
หลังจากท่านได้โอนเงินผ่านธนาคารแล้ว กรุณาแฟ็กซ์ใบ Payin Slip หรือหลักฐานการโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม แล้วเขียนรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ ส่งแฟ็กซ์มาที่ 0-2612-9783 หรือแจ้งผ่านทางอีเมลล์ หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการโอนเงินแล้ว ท่านจะสามารถเปิดระบบการใช้งานเว็บไซต์ได้ภายใน 24 ชม.
หมายเหตุ
  1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  2. ลักษณะการใช้บริการ เป็นการชำระเงินล่วงหน้าก่อนทำการเปิดใช้บริการเว็บไซต์
  3. สำหรับนิติบุคคลสามารถนำค่าบริการนี้ไปหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้
  4. สำหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นำค่าบริการไปหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% หรือบุคคลธรรมดาไม่
    นำหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีนำหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถ หักค่าบริการ ในนาม บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด 128/21/1 ชั้น 3 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105553151171 โทรศัพท์ : 02-6129231 , 02-6129232 , 02-129-3821 มือถือ : 080-0648000
    Fax. 02-612-9783
   
MWE PRODUCTS MWE MEMBER สนใจบริการ/แจ้งปัญหาการใช้งาน
ติดต่อ บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
โทรศัพท์ : 02-6129230, 02-6129231, 02-6129232, 02-129-3821
มือถือ : 080-0648000
ทำการ 09.00 - 21.00 น. ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์
เลขทะเบียนพานิชอิเล็คทรอนิค 0105544115396