ทำเว็บไซต์ > สร้างเว็บ ร้านค้าออนไลน์ > ออกแบบเว็บไซต์     
ขั้นตอนการทำเว็บ
   
  1. เลือก template หรือหน้าตาเว็บไซต์ในแบบที่เราต้องการ
  1. ปรับค่าสี/สีพื้นหลัง/สีตัวอักษร ขนาดของตัวอักษร และกำหนดขนาดรูปภาพให้แสดงได้ตามที่เราต้องการ
  1. สร้างเมนูตามโครงสร้างเว็บไซต์หรือ Site-map ตามที่ได้วางไว้เนื้อหาไว้
  1. เพิ่มเนื้อหา ตามเมนูที่สร้างไว้ เข้าสู่ระบบ
  1. ทำการเชื่อมต่อ Link เมนูเข้ากับเนื้อหาที่ได้สร้างไว้ เพื่อให้แสดงในส่วนที่เราต้องการ
  1. ใส่คำค้น Keyword ที่จะช่วยในการค้นหาเว็บไซต์ของเรา เข้าสู่ระบบ เพื่อช่วยให้ Search engine ค้นหาเว็บไซต์ของเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
   
MWE PRODUCTS MWE MEMBER สนใจบริการ/แจ้งปัญหาการใช้งาน
ติดต่อ บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
โทรศัพท์ : 02-6129230, 02-6129231, 02-6129232, 02-129-3821
มือถือ : 080-0648000
ทำการ 09.00 - 21.00 น. ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์
เลขทะเบียนพานิชอิเล็คทรอนิค 0105544115396